1. Blogg/
  2. Allt Om VPN/
  3. Proxytyper, deras funktioner och allt det finns att veta om dem

Proxytyper, deras funktioner och allt det finns att veta om dem

När vi använder internet på det vanliga sättet ansluter vi våra enheter direkt till servrar via webbplatser och mobila applikationer. På så sätt känner servrarna igen användarens IP-adress och plats samt all information som kommer från den specifika IP:n. Internetleverantörer får åtkomst till denna information och använder den för sina kommersiella ändamål, som reklamkampanjer, skapar en bild av användarnas online-närvaro och säljer sedan denna information till ännu större företag. Tyvärr är det inte ens den största hotet online.

Ett mycket större hot utgörs av hackare som genom en osäker internetanslutning kan få åtkomst till användarens personuppgifter. Om du inte använder specialverktyg för att skydda dina data kan du lätt bli offer för en hacker. Hackares huvudmål är dina bankkortsuppgifter, lösenord och alla typer av inloggningsuppgifter som kan hjälpa dem att få åtkomst till personlig korrespondens i din e-post eller sociala mediekanaler.

Proxy, a robot is holding PROXY sign

Vad är en proxy-server?

En proxy är en mellanserver som fungerar som en medlare mellan en användare och andra virtuella servrar. På så sätt ges du tillgång till webbplatser på ett mycket säkrare sätt. När dina data cirkulerar via proxy-servrar kan du dölja dina data från skadliga tredje parter, inklusive internetleverantörer som ibland kan blockera vissa webbplatser och deras innehåll på din specifika geografiska plats. När du surfar på webben via proxy-servrar ges du möjlighet att kringgå begränsningar och besöka webbplatser som din internetleverantör har blockerat.

Proxy is an intermediate server between a user and other servers

Hur använder man en proxy-server?

Tack vare proxy-servrar ges vi som internetanvändare möjlighet att surfa på webben utan att någon spårar vad vi besöker och vilken personlig information vi anger när vi surfar på webben. Internetleverantörer och ägare av stora kommersiella webbplatser kommer inte att kunna spåra någon av dina cyber-rörelser, vilket innebär att din internetidentitet och online-data är helt säker.

  • Caching: När du besöker samma webbplatser frekvent skapas kopior av dina webbplatsbesök och lagras på proxy-servern. På detta sätt, när du återbesöker en webbplats, minskas laddningshastigheten.
  • Datakompression: En virtuell maskin hämtar datafiler från internet, och användaren får resultatet i komprimerad form. Detta sparar extern trafik.
  • Åtkomstkontroll: Administratören kan begränsa åtkomsten till vissa resurser för andra användare. Denna funktion hjälper också till att filtrera störande annonser och undvika mindre önskvärd programvara.

Proxy server enables the tracking of the users’ personal data. Client, proxy server and server cooperation

Proxy Server Typer

Det finns 3 huvudtyper av proxy-servrar: transparenta, anonyma och omvända. Nedan hittar du en detaljerad uppdelning av varje typ av server och vad som skiljer dem åt.

Transparent Proxy

En öppen proxy ändrar inte användardata. Den hanterar all HTTP-trafik och maskerar inte användarens IP-adress. Denna typ av proxy används oftast av systemadministratörer på kontor för att begränsa anställdas åtkomst till vissa webbresurser. Den största nackdelen med denna typ av proxy är den låga nivån av dataskydd.

Anonym Proxy

En anonym proxy ändrar användarens IP-adress. På så sätt säkerställer den användarens IP-adress anonymitet när han eller hon surfar på webben. Denna typ av proxy saktar ner svarstiden i internetmiljön, men i slutändan håller den användarens internetrörelser konfidentiella.

Omvänd Proxy

Omvända proxy-servrar extraherar webbsidor för en klient från en eller flera virtuella maskiner. Användaren får sedan detta svar som om det kom direkt från en proxy-server.

Hur man väljer en proxy-server

För att bestämma vilken proxy som är rätt för dig bör du överväga dina önskemål och behov för de angivna servrarna. Nedan hittar du en lista över saker du bör ta hänsyn till när du väljer en proxy-server för dina cyberbehov.

Serverns plats: Den verkliga platsen för servern spelar en stor roll för effektiviteten hos proxy-servrar. På så sätt kommer din virtuella IP-adress när du surfar på webben via den servern att vara från det land där proxy-servern faktiskt är belägen.

Observera att inte alla proxy-servrar är lika användbara: Begränsningar kan uppstå på grund av geografiska restriktioner för vissa typer av webbinnehåll. Till exempel är de flesta gratis torrenttjänster blockerade inom USA, men om du googlar dem från en ukrainsk eller rysk IP-adress till exempel kommer de att vara tillgängliga.

Observera serverns ping-värde: Ju högre ping-värde, desto långsammare kommer förfrågningar till och från din proxy-server att vara. Detta kommer att påverka hastigheten på vilken webbsidor laddas och produktiviteten för ditt nätverk överlag.

Det kanske inte fungerar: Detta kan kontrolleras med gratis onlinetjänster som hjälper dig att kontrollera statusen för denna eller den proxy-servern. De analyserar proxy för tillgänglighet, typ och land. Det är möjligt att testa enskilda IPv6-proxies.

Metoder för att säkerställa säkerhet i online-miljön

Förutom att bara använda proxy-servrar finns det många andra dataskyddsteknologier för att säkerställa maximal säkerhet för din online-identitet. En av de mest populära är Virtual Private Network, även känt som VPN. Tack vare användningen av dataskydd och andra säkerhetsåtgärder kan en användare surfa på webben med absolut säkerhet. Både proxys och VPN skyddar internetanvändare från skadliga tredje parter som hackare och spionprogram som kan förekomma hos vissa internetleverantörer (ISPs). Båda teknologierna har sina styrkor och svagheter.

Vad är skillnaden mellan VPN och proxy-server

Huvudskillnaden är att det är två olika teknologier. Båda syftar till att lösa säkerhetsproblem, men VPN är ett virtuellt nätverk och proxys är en applikationsprotokoll. Arbetsprincipen är också annorlunda. VPN fungerar på nätverksnivå: anslutningen görs utan mellanhand. Det är säkert och bekvämt att arbeta via ett virtuellt nätverk när vi ansluter till offentliga Wi-Fi-nätverk. När du är ansluten till en VPN krypteras dina data och ingen av dina personuppgifter kommer att komprometteras för skadliga tredje parter. Tack vare en VPN skyddar användare inte bara sina data utan också sina enheter från skadlig virusprogramvara.

Fördelar med användning: proxy-server och VPN

Huvudskillnaden mellan dessa teknologier är graden av säkerhet som de ger under olika förhållanden. Både VPN och proxys kan dölja klientens IP-adress samt personliga data. Men tack vare VPN kan användaren få en uppsättning säkerhetsåtgärder som inte finns när man använder proxyservrar. För att få en bättre förståelse för vilken av de två som är bättre att använda är det nödvändigt att ta hänsyn till alla för- och nackdelar med båda.

Integritet online

VPN skyddar personlig information (som lösenord till webbplatser och enheter) från skadlig programvara och hackare genom att kryptera all överförd data. En proxy kan inte garantera denna höga säkerhetsnivå och kan inte alltid dölja dina rörelser och lösenord online. Av den specifika anledningen vinner VPN i det långa loppet när det gäller cybersäkerhet.

VPN words in gears illustration

Hastighet vid behandling av förfrågningar

Virtuella privata nätverk, även känt som VPN, ökar inte nedladdningshastigheten på webbplatser. Beroende på vilken typ av datakryptering och överföringsprotokoll som används kan VPN faktiskt sakta ner din internetanslutning upp till 30%. Men om klienten ansluter till ett offentligt nätverk är VPN det mest pålitliga verktyget för att skydda personlig information. Den medierande servern kommer inte nödvändigtvis påverka anslutningens hastighet på grund av bristen på kryptering. Men hastigheten vid behandling av förfrågningar kan påverkas av antalet användare som samtidigt använder en virtuell maskin.

Säkerhet på internet

VPN tenderar att ha en algoritm för datakryptering upp till 256-bitar. Detta innebär att nyckeln består av 256 binära filer och det finns 2 korrekta kombinationer. Detta gör det extremt svårt för hackare att knäcka nyckeln och få tillgång till användarens personuppgifter. Proxys kan också erbjuda en form av säkerhet online, men det kommer inte att vara i närheten av vad en VPN kan erbjuda. Huvudsaken är att dess inställningar innehåller ett alternativ för att dölja klientens IP-adress från webbplatser och internetleverantörer. Om detta alternativ inte finns, är det nödvändigt att ytterligare ansluta en VPN till din webbläsare för att förbättra dess säkerhetsnivå.

Vad bör du använda, en VPN eller en proxy?

När du besöker webbplatser från din hemdator bearbetar din tjänsteleverantör en begäran om åtkomsträttigheter till webbresursen. Faktum är att det är upp till dig att bestämma om du kan få åtkomst till vissa webbsidor. På enkla ord är proxy-servern ett system som ändrar användaraktivitet i webbläsaren och döljer den verkliga platsen. En VPN-anslutning ger dessutom skydd under anslutningen genom att överföra data i krypterad form.

Varför du bör överväga att använda proxy-servrar:

– Filtrerar förfrågningar: En proxy-server kan användas för att komma åt blockerade webbplatser och även ställa begränsningar för andra användare inom proxy-servernätverket.

– Dataskydd: Om du surfar på internet direkt från din ursprungliga IP-adress lämnar du verkligen dina data öppna för hackare. Säkerheten för din dator eller annan enhet minskar med x3-x4 gånger.

– Nätverksanonymitet: En proxy-server kan dölja din faktiska IP-adress. På så sätt kommer den virtuella maskinen som kör målwebbplatsen inte att kunna upptäcka din fysiska plats.

– Behandling av förfrågningar: Tack vare cachning på proxy-servrar kommer du att njuta av snabbare surfhastigheter jämfört med VPN-hastigheter. Proxy-servrar minskar alla mängder trafik som kommer från den riktade webbtjänsten.

En VPN erbjuder också allt en proxy-server har att erbjuda + trafik kryptering av dina data och en säker kanal för överföring av all utgående data. När du är ansluten till en VPN döljer du din verkliga plats och skyddar all din data från skadliga tredje parter.

Proxy server and VPN difference illustration

Proxy Server vs. VPN: Gör det rätta valet för din online integritet och säkerhet

Inom området för online integritet och säkerhet spelar både proxy-servrar och virtuella privata nätverk (VPN) avgörande roller, men de har tydliga skillnader. Förstå dessa skillnader är viktigt för att göra det rätta valet för att skydda dina onlineaktiviteter.

Proxy Server:

En proxy-server fungerar som en mellanhand mellan din enhet och internet. När du begär en webbsida eller resurs skickar den begäran i ditt namn och döljer din IP-adress. Proxy-servrar används ofta för:

– Anonymitet: De kan dölja din IP-adress och göra det svårare för webbplatser att spåra dina onlineaktiviteter till dig.

– Åtkomst till innehåll: Proxy-servrar kan hjälpa till att få åtkomst till regionbegränsat innehåll genom att leda din trafik genom servrar på den önskade platsen.

– Hastighet: De kan erbjuda snabbare hastigheter eftersom de inte krypterar data som VPN, vilket kan sakta ner anslutningar.

VPN (Virtuellt Privat Nätverk):

En VPN skapar en säker och krypterad tunnel mellan din enhet och en VPN-server. Denna kryptering säkerställer att din internettrafik förblir privat och säker. VPN:er är kända för:

– Förbättrad säkerhet: VPN:er krypterar dina data och gör det extremt svårt för tredje parter, inklusive hackare och internetleverantörer, att avlyssna och övervaka dina onlineaktiviteter.

– Fullständig anonymitet: De döljer din IP-adress samtidigt som de krypterar dina data och erbjuder en högre nivå av integritet jämfört med proxyservrar.

– Skydd på offentliga Wi-Fi-nätverk: VPN:er är avgörande för att skydda dina data när du använder offentliga Wi-Fi-nätverk och förhindrar potentiella cybershot.

Valet mellan en proxy-server och en VPN beror på dina specifika behov. Om du behöver grundläggande anonymitet och åtkomst till innehåll kan en proxy-server vara tillräcklig. Men för robust säkerhet, fullständig integritet och skydd är en VPN det överlägsna valet.