Conditions of use

Tato smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a freevpnplanet.com FREE VPN PLANET S.R.L. Rozhodné právo Rumunsko 020335, pokud jde o službu VPN, související služby a funkce. Tato služba NENÍ určena k napomáhání při páchání protiprávních činů. Jedná se o službu, která poskytuje anonymitu a soukromí. Souhlasíte s tím, že nebudete porušovat zákony své země ani země, ve které se právě nacházíte.
Souhlasíte s tím, že budete chránit své přihlašovací jméno/heslo a náš systém před neoprávněným použitím, zavazujete se, že nebudete svůj účet šířit veřejně a nebudete jej sdílet s třetími stranami. Jste zodpovědní za všechny akce, které v našem systému provedete pomocí svého přihlašovacího jména a hesla.
Souhlasíte s tím, že nebudete systém používat k rozesílání spamu, skenování portů, vyhledávání otevřených proxy serverů nebo otevřených relayů, rozesílání nevyžádaných e-mailů a nějakému jinému hromadnému rozesílání e-mailů, i když se tak případně děje z jiného serveru. Souhlasíte s tím, že během svého pobytu v naší službě nebudete v žádné formě útočit na jiné počítače nebo síť.
Skutečná oblast pokrytí službou, její rychlost, umístění a kvalita se mohou lišit. Služba se snaží být dostupná nepřetržitě, s výjimkou omezených období nutných pro údržbu a opravy. Služba nicméně nemusí být uživateli dostupná pod vlivem mnoha faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako jsou mimořádné události, poruchy v provozu služeb třetích stran, problémy s přenosem dat, problémy či nedostatky zařízení nebo sítě, rušení, síla signálu atd. , a proto může být služba přerušena, omezena nebo ukončena. Neneseme odpovědnost za ztrátu dat, zpráv nebo stránek, které nebyly doručeny, byly zrušeny nebo nesprávně přesměrovány v důsledku výpadků služby nebo problémů s výkonem služby, komunikačních služeb nebo sítě (například T1 nebo internetu). Podle našeho uvážení můžeme zavést omezení používání služby jako celku nebo jejích jednotlivých služeb, pozastavit provoz služby nebo zablokovat určité způsoby jejího používání, abychom ochránili naše uživatele nebo službu. Rychlost připojení je přibližná a necharakterizuje rychlost, s jakou služba přijímá nebo odesílá data. Skutečná rychlost bude záviset na konfiguraci, kompresi, zatížení sítě a dalších faktorech. Přesnost a včasnost přijatých dat není zaručena, jsou možná zpoždění a mezery.
Počítačové hackerství, šíření virů, podvodné činnosti, síťové útoky, phishing a/nebo jakékoli jiné činnosti považované za nezákonné nebo nežádoucí by měly být zastaveny nebo ukončeny. Uživatelé jsou odpovědní za správné bezpečnostní parametry svých služeb a jsou také odpovědní za případné škody způsobené jejich neopatrností nebo vytvořením potenciálně nebezpečných situací, ať už úmyslně nebo neúmyslně.
Jedná se o úplné znění smlouvy. Čas od času můžeme zveřejnit nová pravidla služeb, která se stanou závaznými. Je povinností uživatele pravidelně navštěvovat tuto sekci a seznamovat se s novinkami.
Pravidla předplatného
Pokud si aktivujete předplatné 'Premium', bude vám automaticky účtováno každých 30 dní v závislosti na délce trvání zvoleného plánu. Automatickou platbu můžete zrušit sami prostřednictvím svého osobního účtu na webu nebo kontaktováním naší služby podpory na adrese [email protected] s oznámením o zrušení předplatného, a to nejméně 24 hodin před nejbližším termínem inkasa. Automatické obnovování předplatného vydaného prostřednictvím mobilních aplikací ruší uživatel přímo prostřednictvím nabídky správy předplatného v příslušném obchodě.