เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ freevpnplanet.com FREE VPN PLANET S.R.L. Governing law of Romania 020335, เกี่ยวกับบริการ VPN, บริการและการทำงานที่เกี่ยวข้อง บริการนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริการนี้เป็นบริการที่ให้ความไม่ระบุตัวตนและความเป็นส่วนตัว คุณตกลงที่จะไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในประเทศของคุณหรือที่ ๆ คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
คุณตกลงที่จะปกป้องการเข้าสู่ระบบ/รหัสผ่านของคุณและระบบของเราจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต รับรองว่าจะไม่เผยแพร่ในการเข้าถึงสาธารณะและไม่แบ่งปันกับบุคคลที่สาม คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่ทำในระบบของเราโดยใช้การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณ
คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ระบบในการส่งสแปม, สแกนพอร์ท, สแกนหาพร็อกซี่เปิด (open proxies) หรือโอเพ่นรีเลย์ (open relays), ส่งอีเมลแบบ opt-in ที่ไม่ได้ร้องขอและการแจกจ่ายอีเมลจำนวนมากอื่นๆ แม้ว่าจะเกิดขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์อื่นก็ตาม คุณตกลงว่าจะไม่โจมตีในรูปแบบใด ๆ กับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่น ๆ ในระหว่างที่ใช้บริการของเรา
พื้นที่ครอบคลุมในการใช้บริการ, ความเร็ว, ตำแหน่ง และคุณภาพของการใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป เราพยายามทำให้การบริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในช่วงเวลาจำกัดที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาและการแก้ไข อย่างไรก็ตาม บริการอาจไม่สามารถใช้งานได้กับผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยหลายอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา เช่น เหตุฉุกเฉิน, ความไม่สงบในการดำเนินงานของบริการบุคคลที่สาม, ปัญหาด้านการถ่ายโอนข้อมูล, ปัญหาหรือข้อบกพร่องด้านอุปกรณ์หรือเครือข่าย, การรบกวน, ความแรงของสัญญาณ ฯลฯ ดังนั้น บริการอาจถูกขัดจังหวะ จำกัด หรือยุติลงได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ข้อความ หรือหน้าที่ไม่ได้ถูกส่ง, ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทางอันเนื่องมาจากบริการขัดข้องหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพของการบริการ, บริการการสื่อสารหรือเครือข่าย (ตัวอย่างเช่น T1 หรืออินเทอร์เน็ต) เราสามารถจำกัดการใช้งานบริการได้ทั้งหมดหรือบริการบางตัว, ระงับการดำเนินการของบริการ หรือบล็อกวิธีบางอย่างในการใช้งานเพื่อปกป้องผู้ใช้หรือบริการตามดุลยพินิจของเรา ความเร็วในการเชื่อมต่อเป็นค่าโดยประมาณและไม่ได้กำหนดลักษณะของความเร็วที่บริการรับหรือส่งข้อมูล ความเร็วที่แท้จริงจะได้รับการกำหนดโดยการกำหนดค่า, การบีบอัด, การโหลดเครือข่าย และปัจจัยอื่น ๆ เราไม่รับประกันต่อความถูกต้องและความตรงเวลาของข้อมูล อาจเกิดความหน่วงและช่องว่างได้
การแฮ็กคอมพิวเตอร์, การแพร่กระจายไวรัส, กิจกรรมฉ้อโกง, การโจมตีเครือข่าย, ฟิชชิ่ง และ/หรือ การกระทำอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่พึงประสงค์ควรหยุดหรือยุติลง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อพารามิเตอร์ความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับบริการของพวกเขา และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความประมาท หรือการสร้างสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
นี่คือข้อตกลงฉบับเต็มของเรา เราจะทำการเผยแพร่กฎของบริการใหม่ในบางครั้ง ซึ่งจะกลายเป็นข้อบังคับ ผู้ใช้มีหน้าที่ในการเยี่ยมชมส่วนนี้เป็นระยะและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงใหม่
นโยบายการสมัครสมาชิก
หากคุณเปิดใช้งานการสมัครสมาชิก "พรีเมียม" คุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแผนที่เลือก คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติได้ด้วยตัวเองผ่านบัญชีส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ หรือติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเราที่ [email protected] พร้อมแจ้งยกเลิกการสมัครสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดตัดบัญชีครั้งถัดไป การต่ออายุการสมัครสมาชิกอัตโนมัติที่ออกผ่านแอปพลิเคชันมือถือจะถูกยกเลิกโดยตรงโดยผู้ใช้ผ่านเมนูการจัดการการสมัครสมาชิกของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง